zs

Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego
w Nowej Wsi
 

 

Nowa Wies nr 26a
59-730 Nowogrodziec
tel. 75 736 2243