Przedszkole Publiczne
w Nowogrodźcu
 
ul. Kolejowa nr 46
 
59-730 Nowogrodziec
 
tel. 75 731 6335