Kościół filialny pw. św. Stanisława Biskupa

kosc_czerna_mix.jpg

    Kościół filialny pod wezwaniem św. Stanisława B. M. z położonymi na jego południowej ścianie barokowymi płytami nagrobnymi. Wiemy o wizytacji kościelnej biskupa Miśni jaka miała tu miejsce w 1290 roku. Pierwszy raz wspomniany w roku 1346 przy okazji listu biskupstwa miśnieńskiego w sprawie dekanatu lubańskiego. W 1604 roku dostawiono nową wieżę, stojącą na miejscu starszej budowli. W 1830 roku miała miejsce wielka przebudowa i renowacja kościoła, która uformowała dzisiejszy wygląd obiektu. Z tego okresu pochodzą balkony oraz balustrada chóru organowego wykonane w stylu neoklasycystycznym w polichromowanym drewnie, a także drewniany krucyfiks z I połowy XIX wieku. Wewnątrz świątyni stoi renesansowa, drewniana rzeźba z XVI wieku „Chrystus Salvator”. Na ścianach Wisza obrazy olejne przedstawiające Stacje Drogi Krzyżowej. W zakrystii barokowa ampułka z puklowanego srebra, pochodząca z początku XVIII wieku. Na wieży kościoła wisiały stare dzwony: 1) O średnicy 82 cm z tekstem wygrawerowanym minuskułą gotycką: „o rex glorie veni cvm pace mnt aabdcb” – O Królu chwały przybądź w pokoju; 2) dzwon z 1520r. o średnicy 103 cm z tekstem: „HILF GOT MARIA VND DV HEILIGE IVNCKFRAW KATERINA” – Pomóż mi Boże, Maryjo i ty św. Katarzyno. Ozdobiony jest późnogotyckim ornamentem oraz wizerunkiem św. Małgorzaty patronki kościoła; 3) O średnicy 67 cm z tekstem: „PAVL ANDREAS KOERNER IN SORAV GOS MICH” (Paweł Andrzej Koerner odlał mnie w Żarach), ozdobiony późnorenesansowym ornamentem. Wiemy także o starej dzwonnicy zbudowanej z kamiennego masywnego muru, położonej 20 kroków od kościoła.

Pomnik poległych żołnierzy

pomnik-czerna-mix.jpg

    Naprzeciwko świątyni stoi pomnik, pochodzących z Czernej żołnierzy, poległych w czasie I wojny światowej. Wzniesiono go na kształt niewielkiej kaplicy, na ścianach której umieszczono nazwiska oraz daty i miejsca ich śmierci. Większość napisów została jednak skuta w czasach PRL-u.

Krzyż pokutny

  krzy_czerna.jpg

    Przy szosie obok przystanku autobusowego znajduje kamienny krzyż pokutny z XV wieku.

 

Opracowano na podstawie książki M. Olczaka i Z. Abramowicza, Nowogrodziec, dzieje miasta i okolic do roku 1945, Warszawa 2000.