Kościół parafialny pw. św. Antoniego

kosc_gier_mix.jpg

    Wzniesiony w XV wieku, przebudowany łącznie z wieżą w latach 1780-81 przez protestantów, restaurowany w roku 1964. Ze średniowiecznego kościoła pozostały jedynie XV-wieczne fragmenty w postaci zachodniego portalu oraz sklepień z podporami wykonanych z piaskowca. Wewnątrz warto zwrócić uwagę na kamienną chrzcielnicę z drewnianym przykryciem wykonaną w roku 1894 roku, barokowe organy z XVIII wieku. Zobaczymy wewnątrz również drewniany, barokowy krucyfiks z końca XVIII wieku, barokową rzeźbę Chrystusa Zmartwychwstałego, a także obrazy Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowany na desce - przywieziony przez przesiedleńców ze Świerza pod Lwowem; 14 Stacji Drogi Krzyżowej namalowanych na płótnie również ze Świerza; Złożenie Chrystusa do grobu namalowane na desce chórowej. Ze Świerza przywieziono także dwa relikwiarze. W mury świątyni wkomponowano pięć epitafiów figuralnych: młodego rycerza, innego starszego ( zm. W 1611r.), kobiety (zm. w 1614r.) oraz dwójki dzieci (zmarłych w 1621 i 1623r.). Zachowała się również kamienna płyta nagrobna Baltazara Hag(...) z roku 1764. Z uwagi na rozmycie liter niewiele więcej możemy powiedzieć o poszczególnych zmarłych. W parafialnym locus secretus znajduje się pozłacana monstrancja z 1899r. Ze starego wyposażenia kościoła zaginęły po wojnie dwa wykonane z brązu XVIII-wieczne świeczniki. Z kolei w prywatnym posiadaniu pastora Vogela znajdowały się dwa odlane w brązie świeczniki o wysokości 33 cm, wykonane we Francji w stylu empire w 1754r. Umieszczono na nich monogram: „T.H.T”, przy czym nad ostatnim T wygrawerowano niewielką koronę. Na zewnątrz kościoła stoi metalowa współczesna dzwonnica, która zastąpiła zniszczoną po wojnie wieżę kościelną. Widzimy na niej trzy dzwony z odlanymi napisami: I. Marya. Gierałtów 1969, II św. Stanisław, Módl się za nami, III. św. Antoni. św. Antoni miej nas w opiece. Gierałtów 1969.  Niegdyś dzwony kościelne wisiały na rozbudowanej wieżyczce usytuowanej dokładnie pośrodku świątyni.

Pomnik poległych żołnierzy

P1300229

 

    Na przeciw kościoła znajdują się pomnik. Monument poświęcony jest polskim żołnierzom poległym w czasie działań II wojny światowej. W centrum okolicznościowy tekst: Cześć polskim bohaterom poległym w czasie od 1939 do 1945 roku. Warto zwrócić uwagę, że pomnik został przerobiony z niemieckiego poświęconego pochodzącym z Gierałtowa żołnierzom poległym na frontach I wojny światowej.

Głaz granitowy

gaz_gier.jpg

Nieopodal przy samej drodze natkniemy się na granitowy głaz leżący pod starym dębem z widocznym na spodzie wykutym napisem: † 1813 -.- 1913. Z obu stron otaczają go liście laurowe symbolizujące chwałę. Trudno cokolwiek konkretnego powiedzieć o tym monumencie. Z pewnością należy go wiązać z działaniami kampanii napoleońskiej jakie rozegrały się w tym rejonie.

Opracowano na podstawie książki M. Olczaka i Z. Abramowicza Nowogrodziec, dzieje miasta i okolic do roku 1945", Warszawa 2000