Załącznik nr 3
do Uchwały Nr LIX/394/18
Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

z dnia 18 października 2018 r.

 

 

CHORĄGIEW MIEJSKA

Biała z czerwonym poziomym pasem szerokości 1/4 całości, znajdującym się na wysokości 1/4 chorągwi licząc od góry.

O kolorach chorągwi decydują barwy umieszczone na herbie. Zgodnie z zasadami heraldyki barwa tarczy herbu nadaje kolor dolnej strefie chorągwi, natomiast barwa godła górnej strefie. Dawny herb Rechenbergów, a później miasta jest koloru srebrnego (białego) – (kozioł) i czerwonego - (tarcza herbowa).

chorągiew