srodki z unii europejskiej

 

 

 

 

 

 

      Projekty realizowane przez Gminę Nowogrodziec i z udziałem Gminy Nowogrodziec

                                            w okresie programowania 2007-2013

Lp Nazwa realizowanego projektu lub ogólny zakres Czas realizacji projektu Miejsce realizacji projektu Koszty realizacji projektu w  zł Źródło finansowania
1 Przebudowa Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu - ETAP I 2009-2010 Nowogrodziec 282.393 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
2 Budowa wodociągu doprowadzającego wodę do "Specjalnej Strefy Ekonomicznej Nowogrodziec - Wykroty" wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Godzieszowie w gminie Nowogrodziec 2007-2010 Gierałtów, Godzieszów, Wykroty 906.400 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, środki własne
3 Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Nowogrodźcu 2007-2011 Nowogrodziec 1.193.641 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, środki własne
4 Przebudowa infrastruktury teleinformatycznej Urzęu Miejskiego w Nowogrodźcu z poszerzeniem zakresu e-usług dla ludności i podmiotów gospodarczych w Gminie Nowogrodziec oraz wdrożeniem elektronicznego obiegu spraw i dokumentów 2009-2010 Nowogrodziec 315.860 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, środki własne
5 Promocja integracji społecznej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodźcu 2008-2010 Nowogrodziec 311.272 Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, środki własne
 6 Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodziec - ETAP I a 2008-2015 Nowogrodziec, Parzyce, Zebrzydowa, Milików, Gierałtów, Gościszów 95.000.000 Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki własne
 7 Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca 2010-2011 Nowogrodziec, Godzieszów, Gierałtów, Wykroty 3.835.000 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
8 Przebudowa Domu Kultury PROMYK w Nowogrodźcu - ETAP II 2011-2012 Nowogrodziec 584.404 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
9

Przebudowa Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa

Projekt realizowany w ramach LGD Partnerstwo Izerskie

2010-2011 Zebrzydowa 701.168 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
10 Współpraca gmin Nowogrodziec i Koenigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci 2010-2012

Nowogrodziec,

Koenigswartha

2.644.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
11

Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej

Projekt realizowany w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim

2010-2013 Nowogrodziec, Zebrzydowa, Województwo Dolnośląskie 249.714 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, środki własne
12 Pracownia przyrodnicza w każdej gminie 2010-2012

Nowogrodziec,

Zebrzydowa,

Godzieszów, Gościszów, Gierałtów, Czerna, Nowa Wieś, Wykroty

266.537 Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, środki własne
13

Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Zebrzydowa

Projekt realizowany w ramach LGD Partnerstwo Izerskie

2011-2012 Zebrzydowa 17.916 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
14 Renowacja kamienic przy ul. Bolesławieckiej nr 6,7,8 w Nowogrodźcu 2010-2013 Nowogrodziec 1.994.782 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, środki własne
15 Współpraca Gminy Nowogrodziec i Przedszkola
we Frydlantcie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci
2011-2012 Nowogrodziec 49.183 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska –   2007-2013, środki własne
16

Zagospodarowanie centralnej części zabytkowego parku podworskiego w Wykrotach

Projekt realizowany w ramach LGD Partnerstwo Izerskie

2011-2012 Wykroty 36.193 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
17 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Nowogrodziec 2012-2013

Nowogrodziec,

Zebrzydowa,

Godzieszów, Gościszów, Gierałtów, Czerna, Nowa Wieś, Wykroty

205.109 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
18

Zagospodarowanie płn.-wsch. części zabytkowego parku przypałacowego w Gierałtowie

Projekt realizowany w ramach LGD Partnerstwo Izerskie

2011-2012 Gierałtów 52.551 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
19

Przebudowa szatni sportowej na stadionie w miejscowości Zebrzydowa

Projekt realizowany w ramach LGD Partnerstwo Izerskie

2012-2013 Zebrzydowa 256.267 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
20 Renowacja figury św. Jana Nepomucena na Rynku w Nowogrodźcu 2012-2013 Nowogrodziec 64.360 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
21 Przebudowa remizy OSP w Kierżnie na wiejską salę spotkań 2012-2013 Kierżno 130.000 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
22 Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej w Nowogrodźcu 2012-2013 Nowogrodziec 20.260 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
23 Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodziec - ETAP I b 2012-2013 Nowogrodziec, Milików 1.800.000 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
24 Kaolin – nasze wspólne dobro i przyszłość - kontynuacja i pogłębienie współpracy między przedszkolami w Nowogrodźcu i Königswartha 2014 Nowogrodziec 19.800 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013
25 Budowa boiska wielofunkcyjnego w Gościszowie 2013-2014 Gościszów 277.745 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
26 Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodziec - ETAP I c 2014 Nowogrodziec, Milików 1.000.000 Europejski Fundusz Rolny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, środki własne
27 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Nowogrodziec na lata 2014-2020 2014-2015 Wszystkie miejscowości Gminy Nowogrodziec 18.450 Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki własne
28

Dla Kwisy dla Natury - przygotowanie małej infrastruktury turystycznej zabezpieczeniu rzeki Kwisy przed nadmierną presją turystów.

Projekt realizowany we współpracy z Fundacja Zielona Akcja z Legnicy

2014-2015 Nowogrodziec, Nowa Wieś 150.000 Fundusz Spójności, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, środki własne
29 Drogowskazy do sukcesu w Gminie Nowogrodziec 2014-2015 Szkoły podstawowe w Czernej i Gierałtowie oraz Zespół Szkół w Nowej Wsi 543.272 Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013