hydrotech

Nazwa i adres spółki:
„Hydro-Tech" Sp. z o.o.
ul. Młyńska 3a
59-730 Nowogrodziec

Obszar działania spółki: terytorium RP i poza jej granicami

Czas trwania działalności spółki: nieograniczony


Organy spółki:
Walne Zgromadzenie – jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina i Miasto Nowogrodziec;
Rada Nadzorcza – skład trzyosobowy;
Zarząd Spółki – jednoosobowy:
Prezes Zarządu – Pan Jacek Ruchała


Adres strony internetowej: http://hydrotech.info.pl/

artykuły:

gminna-spolka-z-nowogrodzca-hydro-tech-wsrod-najlepszych-firm-na-dolnym-slasku

wielki-projekt-dla-wsi-rozwoj-infrastruktury-ochrona-srodowiska-i-zdrowia-mieszkancow