kierzno sala wiejska

Dnia 22 lutego br. we wsi Kierżno Gminy Nowogrodziec odbyło się otwarcie wiejskiej sali spotkań.

 W uroczystości wzięli udział Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich, Przewodniczący oraz Radni Rady Miejskiej w Nowogrodźcu, Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu Eliza Szwed, Przewodnicząca Powiatowego Koła Gospodyń Wiejskich w Bolesławcu Olga Burdyna, Sołtys Kierżna Katarzyna Kulczycka, przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Kierżnie oraz zaproszeni goście. Uroczystego powitania wszystkich zebranych dokonali Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Sołtys Kierżna Katarzyna Kulczycka.

     Wiejska sala spotkań w Kierżnie została przebudowana z remizy OSP. Roboty polegające na przebudowie remizy OSP na wiejską salę spotkań obejmowały: roboty ziemne, ocieplenie fundamentów, podłoża i posadzki, ściany, więźbę dachowa i pokrycie, tynki, okładziny, malowanie, stolarkę okienna i drzwiowa, elewację, przyłącze kanalizacji ze zbiornikiem, instalację kanalizacji wewnętrznej, przyłącze wodociągowe, wewnętrzną instalację wodociągową, instalację wentylacji oraz wewnętrzne instalacje elektryczne. Na tą inwestycje została podpisana umowa o dofinansowanie z programu „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja pn.: „Przebudowa remizy OSP w Kierżnie na wiejską salę spotkań” była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Całość inwestycji to 168 000,00 zł, umowa o dofinansowanie - 60 000,00 zł.
     Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich wraz z Sołtysem wsi Kierżna Katarzyną Kulczycką i Radnym Rady Miejskiej w Nowogrodźcu Krzysztofem Sadowskim wspólnie dokonali symbolicznego otwarcia wiejskiej sali spotkań poprzez uroczyste przecięcie wstęgi. 
     Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich serdecznie podziękował wszystkim zaangażowanym w przebudowę remizy OSP na wiejską salę spotkań w Kierżnie oraz wręczył pamiątkowe dyplomy i okolicznościowe monety Krzysztofowi Sadowskiemu, Katarzynie Kulczyckiej, Henrykowi Skrok oraz Antoniemu Chmielowiec. Występy artystyczne uczniów Zespołu Szkół w Nowej Wsi umilały czas zebranym w nowej wiejskiej sali spotkań w Kierżnie.