czerna osp podziekowaniaDnia 23 lutego br. w miejscowości Czerna odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP w Czernej za rok 2012. Strażacy podsumowali swoją działalność za ubiegły rok.

Zastępca Burmistrza Nowogrodźca Iwona Janiec przekazała Strażakom w imieniu Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha 2 aparaty powietrzne oraz 2 czujniki bezruchu. Ogólna wartość przekazanego przez Burmistrza Nowogrodźca sprzętu to ok. 9 000 złotych. Aparaty będą służyć do ochrony dróg oddechowych w czasie działań ratowniczych przed dymami, gazami i pyłami. Strażacy wyrazili swoją wdzięczność Burmistrzowi Nowogrodźca za okazane wsparcie, pomoc i zaangażowanie w działalność jednostki OSP Czerna. Prezes Jarosław Śliwa przekazał podziękowanie dla Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha.

scan - czerna osp podziekowania