święto sołtysa zd

Z okazji Dnia Sołtysa
pragniemy gorąco podziękować naszym Sołtysom
za ich codzienny trud i zaangażowanie w pracę społeczną.
Życzymy wytrwałości w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej,
wielu zawodowych sukcesów, satysfakcji z wykonywanej pracy,
a także zdrowia i szczęścia w życiu osobistym.

Dzisiaj, po raz kolejny w gminie Nowogrodziec obchodziliśmy Święto Sołtysa - Gospodarza i Opiekuna Wsi. Z tej okazji w Domu Kultury „Promyk” odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podziękował Sołtysom za codzienną pracę i zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz rozwoju swoich miejscowości, podkreślając ważną rolę jaką pełnią nasi Sołtysi. Złożone zostały również życzenia satysfakcji wynikającej z pełnionej funkcji oraz dużo zdrowia i ludzkiej życzliwości. W imieniu wszystkich Sołtysów Pan Stanisław Kowalik, Sołtys Nowogrodźca, wyraził podziękowania Burmistrzowi Robertowi Relichowi za zaangażowanie, poświęcenie i dobrą współpracę.
Program artystyczny przygotowany przez dzieci z Przedszkola Publicznego w Nowogrodźcu uświetnił wspaniałą uroczystość.

Tego samego dnia w Sali Głównej Hotelu Agro Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu Sołtys Roku 2016. Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak wyróżnił najaktywniejszych Sołtysów za osiągnięcia w takich obszarach jak: zaangażowanie w sprawy społeczne, organizacja inicjatyw związanych z aktywizacją mieszkańców, działalność na rzecz wsparcia kultury i miejscowego folkloru. DYPLOM SOŁTYSA ROKU 2016 WOJEWÓDZTWA DOLNEGO ŚLĄSKA otrzymała również przedstawicielka gminy Nowogrodziec Pani Genowefa Chmielowiec – Sołtys Kierżna.
Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

Coroczne święto, obchodzone w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, zwykle wiejskich społeczności. Sołtysi pojawili się już w średniowieczu – wyznaczani byli przez feudalnych panów, a ich głównymi obowiązkami było zbieranie czynszu i przewodniczenie ławie wiejskiej. Pełnili oni również rolę wiejskich sędziów. Z czasem ich mocna pozycja została częściowo ograniczona. Po upadku komunizmu sołtys został organem wykonawczym sołectwa, czyli jednostki pomocniczej gminy. Obecnie sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, udział w sesjach Rady Miejskiej.
W gminie Nowogrodziec utworzono 13 sołectw.

>>Gala konkursu Wojewody Dolnośląskiego "Sołtys Roku 2016"<<

>>Gazeta Wrocławska - fotorelacje z uroczystej Gali konkursu Wojewody Dolnośląskiego "Sołtys Roku 2016"<<

>>Więcej informacji o sołectwach w gminie Nowogrodziec<<
śołtysa zdjęcia 1

Pani Soltys Chmielowiec1

Sołt1

sołt2

sołt3

sołt5

sołt6

sołt7

sołt8

sołt9

dyplom p. Chmielowiec