soltys kierzno

Urząd Miejski w Nowogrodźcu zawiadamia, iż dnia 7 kwietnia 2013 r. podczas Zebrania wiejskiego wsi Kierżno dokonano wyboru nowego sołtysa wsi.

 

Nowym Sołtysem Kierżna została Pani Genowefa Chmielowiec.