wiata

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie, na podwórku szkolnym, stanęła nowa wiata rowerowa oraz ławeczki, które będą służyły uczniom, nauczycielom i lokalnej społeczności. Szkoła pozyskała środki na ich zakup w grantowym konkursie „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanym przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Ławeczki, które zostały zamontowane na terenie placu szkolnego, służą uczniom podczas przerw międzylekcyjnych, ale korzystają z nich również rodzice przychodzący z małymi dziećmi na plac zabaw znajdujący się przy szkole.
Zbudowanie wiaty rowerowej przyczyniło się z kolei do wzrostu aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej. Zauważalny jest wzrost liczby uczniów dojeżdżających na lekcje rowerami. Popołudniami korzystają z niej również osoby, które spędzają wolny czas na boisku „Orlik”.
Dzięki wsparciu finansowemu Polskich Sieci Energetycznych otoczenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gościszowie wzbogaciło się o nowe elementy małej architektury, które pozwolą młodzieży i mieszkańcom Gościszowa bardziej komfortowo i w lepszych warunkach spędzać czas wolny.
Konkurs „WzMOCnij swoje otoczenie” to inicjatywa Polskich Sieci Elektroenergetycznych - krajowego operatora systemu przesyłowego. Jego celem było wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury, aktywizacją życia społecznego
i kulturalnego oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu w gminach, na terenie których jest zlokalizowana lub budowana infrastruktura przesyłowa. Na terenie gminy Nowogrodziec PSE realizują projekty inwestycyjne budowy dwóch linii 400 kV: relacji Mikułowa-Czarna oraz Mikułowa-Świebodzice, które są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do odbiorców w południowo-zachodniej Polsce.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne - http://raport.pse.pl/pl/

wiata i ławeczki