Dotacje na pierwszy biznes

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze zaprasza na webinarium pt.Dotacje na pierwszy biznes "– 27.05.2021 r. - Jelenia Góra.

W trakcie spotkania informacyjnego on-line zostaną przedstawione możliwości pozyskania dofinansowania na założenie działalności gospodarczej dla beneficjentów projektów dofinansowanych ze środków UE. Ostatecznymi beneficjentami mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na terenie województwa dolnośląskiego, w ramach wszystkich grup wiekowych, tj. zarówno osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy, jak również osób powyżej 30 roku życia.

Spotkanie, w formie webinarium, odbędzie się na platformie internetowej ZOOM. Prosimy o zgłaszanie się na spotkanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl do dnia 26.05.2021r. Po rejestracji otrzymacie Państwo na swój adres e-mailowy potwierdzenie udziału i link do spotkania. W przypadku osób z niepełnosprawnościami prosimy o poinformowanie organizatora o swoich potrzebach. Umożliwi to przygotowanie odpowiedniej pomocy oraz zapewni sprawną obsługę spotkania. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem. Udział w webinarium jest bezpłatny. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. Zastrzega się możliwość wcześniejszego zakończenia rekrutacji.

 Do udziału zapraszamy:

  • bezrobotne lub bierne zawodowo do 29 roku życia, niezarejestrowane w urzędzie pracy, które utraciły pracę po 30 marca 2020 roku,
  • osoby powyżej 30 roku życia spełniające jeden z następujących warunków:
  • osoby pozostające bez zatrudnienia w tym znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby z niskimi kwalifikacjami
  • imigranci oraz reemigranci
  • osoby ubogie pracujące
  • osoby odchodzące z rolnictwa
  • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, oraz pracujących w ramach umów cywilno –prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia

Webinarium odbędzie się: 27.05.2021r. (czwartek), w godz. 12.00-13.30

Program :

12.00 – 12.15     Przywitanie uczestników, wprowadzenie - źródła informacji o Funduszach Europejskich oraz oferta Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich;

12.15 – 12.45   "MSP 2.0 Młodzi Świetni Przedsiębiorcy" – projekt w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - skierowany do osób do 29 roku życia – Fundacja Incept

  • "Dotacja - Skuteczna Aktywizacja" - projekt w ramach działania 1.2 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - skierowany do osób do 29 roku życia – Fundacja Conceptus

 

12.45 – 13.15  „Absens Arens” - projekt w ramach działania 8.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - skierowany do osób powyżej 30 roku życia - Stowarzyszenie Euro-Concret;

  • Stan realizacji projektu Kreator" - projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowanego do osób do 29 roku życia Stowarzyszenie Euro-Concret;

13.15 - 13.30 Pytania i odpowiedzi

Organizator spotkania :

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jeleniej Górze

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Ul. Bankowa 27; 58-500 Jelenia Góra

tel. 75 619 97 44, 75 619 97 45; e-mail: pife.jeleniagora@dolnyslask.pl

2021.05.27 PLAKAT do wyslania