Strazacy Gminy Nowogrodziec zd

Wykaz Ochotniczych Straży Pożarnych obdarowanych 1% podatku dochodowego osób fizycznych powiatu bolesławieckiego:

                    za 2012 rok

Obdarowany                   kwota

1. OSP Gierałtów -        321,13 zł
2. OSP Nowogrodziec -  320,20 zł
3. OSP Zebrzydowa -    273,70 zł
4. OSP Ławszowa -       116,79 zł
5. OSP Czerna -            40,72 zł
6. OSP Trzebień –         30,52 zł

                   za 2011 rok

1. OSP Gierałtów -         459,02 zł
2. OSP Nowogrodziec –  442,69 zł
3. OSP Ławszowa -        153,60 zł
4. OSP Czerna –            115,01 zł
5. OSP Trzebień -           38,59 zł
6. OSP Wykroty -           9,77 zł

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich oraz Strażacy Gminy Nowogrodziec składają serdeczne podziękowania wszystkim osobom, które przekazały 1% podatku.

Strazacy Gminy Nowogrodziec zd
Oprac., fot. Stanisław ŻółtańskI