OSP Zebrzydowa zd

W dniu 31 grudnia 2013 roku Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich podpisał umowę z Firmą „JARBUD" z Lubania na wykonanie remontu garażu OSP w Zebrzydowej.

Remont polega, między innymi, na wykonaniu następujących prac:

- zbiciu i wykonaniu nowych tynków w miejscach, gdzie tynk uległ uszkodzeniu, odwarstwieniu itp. wraz z ich ponownym malowaniem,
- rozbiórce i wykonaniu nowych instalacji elektrycznych z wymianą sprzętu instalacyjnego (przełączniki, gniazda, lampy oświetlenia wewnętrznego oraz wykonanie oświetlenia zewnętrznego z czujką ruchu),
- rozbiórce i wykonaniu nowego pokrycia z pap termozgrzewalnych na podłożach betonowych wraz z rozbiórką i montażem nowych obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych,
- wymianie bramy wjazdowej na bramę segmentową ocieplaną o grubości płaszcza 40 mm, podnoszoną mechanicznie (z przekładnią łańcuchową, wyposażoną w uchwyty, zamki z klamką, kratkę wentylacji nawiewnej, malowaną zewnętrznie w kolorze, kompletną),
- rozbiórce i wykonaniu nowej opaski wokół budynku, wraz z częściową izolacją przeciwwilgociową fundamentów.

Zgodnie z umową Firma „JARBUD" z Lubania zobowiązana jest wykonać wszystkie prace w terminie do 16 maja 2014 roku. Mamy nadzieję, że remont zostanie wykonany wcześniej, aby na Święto Strażaka, które przypada 4 maja, Strażacy mogli już w pełni korzystać z odremontowanego garażu.

OSP Zebrzydowa

Oprac., fot. Stanisław Żółtański