hejnal

Konkurs na Hejnał Nowogrodźca (ogłoszony w styczniu 2014 roku), adresowany do kompozytorów i młodych muzyków z Dolnego Śląska - to inicjatywa wchodząca w zakres nie tylko szeroko rozumianej promocji naszej małej ojczyzny. Hejnał, to obok wizualnych emblematów gminy: flagi, herbu oraz godła - element lokalnej tożsamości, niejako symboliczne odwołanie sie do muzycznych tradycji naszego miasta.

Cechy te, świadczące o ciągłości nowogrodzieckiego życia kulturalnego, na różny sposób starali się uchwycić uczestnicy konkursu. Wyzwaniem była również strona formalna zadania - do wymogów konkursu należało przedstawienie kompozycji w obsadzie urozmaiconego składu instrumentów dętych. Komisja konkursowa powołana przez inicjatora Konkursu - Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha - po zapoznaniu się z dziewięcioma pracami, które wpłynęły w określonym terminie, w dniu 4 kwietnia 2014 roku wyłoniła zwycięską kompozycję.

    Autorem Hejnału Nowogrodźca został młody kompozytor, absolwent Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, pochodzący z naszego miasta Pan Włodzimierz Ruciński, który kilka lat temu zdobył palmę pierwszeństwa w Konkursie na Hejnał Trzebnicy.

Najwyżej oceniony utwór to niedługa, 10-taktowa kompozycja, której motyw czołowy stanowi melodia zaczerpnięta z najbardziej rozpowszechnionej na Dolnym Śląsku kompozycji naszego rodzimego muzyka - Józefa Ignacego Schnabla: Transeamus usque Bethlehem. Tym samym hejnał w sposób bezpośredni wskazuje na najświetniejszą kartę kultury naszego miasta - związek z cenionym i uznanym w całej Europie kompozytorem.

Poza promocją naszego miasta hejnał na stałe zostanie wpisany w coroczne obchody Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Muzyka u J. I. Schnabla, jako stały element uroczystego otwarcia każdej kolejnej edycji muzycznego święta Nowogrodźca.

    Wszystkim uczestnikom Konkursu dziękujemy za trud przygotowania prac, zaś Panu Włodzimierzowi Rucińskiemu gratulujemy kolejnej zwycięskiej kompozycji!

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Źródło: M.Urban/GCKiS