dach zd

Dnia 17 kwietnia 2014 r. w Nowogrodźcu została podpisana umowa pomiędzy Parafią Nowogrodziec p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła reprezentowaną przez ks. Dziekana Krzysztofa Słabickiego a Zarządem Województwa Dolnośląskiego reprezentowanym przez Włodzimierza Chlebosza, Członka Zarządu i działającego w jego imieniu Dyrektora Wydziału Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pawła Czyszczonia.

W ramach umowy współfinansowana będzie inwestycja: remont pokrycia dachowego na budynku kościoła p.w. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" Odnowa i Rozwój Wsi. Dofinansowanie to kwota 224 353,00 złotych. Projekt ma być zakończony do 30.11.2014 roku.
Realizacja projektu jest konieczna ze względu na zły stan techniczny pokrycia. Konstrukcja drewniana dachu wymaga wzmocnienia i konserwacji elementów więźby. Występują liczne uszkodzenia materiału oraz korozja biologiczna drewna (głównie grzybnia), co spowodowało znaczną stratę właściwości nośnych. Część konstrukcji drewnianej jest mocno zawilgocona, ze względu na nieszczelne pokrycie dachówką. Sama dachówka karpiówka ułożona w tzw. „koronkę" jest silnie popękana i pokruszona, występują liczne jej ubytki. Dachówka jest słabo zamocowana (starym systemem na zaprawę cementową), co powoduje nie tylko zaciekanie wody do wewnątrz budynku, ale stwarza zagrożenie dla osób przechodzących obok budynku (z dachu spadają odłamane części dachówki). Ponadto wymiany wymagają obróbki blacharskie, instalacja odwadniająca (rynny, rury spustowe) i koryta (kosze), szczególnie na styku ścian komina i lukarn z dachami, instalacja odgromowa budynku, a także naprawa uszkodzonych części gzymsu i pęknięć na ścianach zewnętrznych.
Remont dachu na budynku zabytkowego kościoła parafialnego w Nowogrodźcu to niewątpliwie działanie przyczyniające się do zachowania dziedzictwa kulturowego, które stanowi nasze regionalne historyczno – kulturowe bogactwo.
Pozyskanie środków finansowych było możliwe dzięki uczestnictwu Gminy i Miasta Nowogrodziec w Lokalnej Grupie Działania „Partnerstwo Izerskie".

>>Relacje TV "Łużyce" - Są pieniądze na dach<<