Drukuj
Odsłony: 10876

Wspomnienie o Kresach

Proponujemy Państwa uwadze ciekawy film pod tytułem „Kresowy Dolny Śląsk" zrealizowany przez Studio Wschód TVP Wrocław.

Film w sposób prawdziwy i otwarty przedstawia historię i teraźniejszość Mieszkańców Dolnego Śląska, których rodzinne korzenie sięgają Kresów.
Pierwsza część wspaniałej relacji filmowej poświęcona jest wyłącznie miejscowości Gierałtów Gminy Nowogrodziec. Dlaczego? Na to pytanie daje wyczerpującą odpowiedź Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich: „Miejscowość Gierałtów jest szczególna, ponieważ wszyscy Mieszkańcy w 100 % w roku 1945 przyjechali ze Świrza - miejscowości w pobliżu Lwowa w powiecie Przemyślany, i osiedlili się w Gierałtowie." Wiara w Boga, miłość do Ojczyzny, wysokie wartości rodzinne i patriotyczne – na tym fundamencie budowali Kresowianie nowe życie na ziemiach Dolnego Śląska. Kresy są dla nas symbolem wiary i niezłomnej woli i odwagi, zaś Kresowianie stanowią wzór do naśladowania, szczególnie dla młodych ludzi.
Bezcenne są dla nas przedstawione w filmie relacje osób starszych, pochodzących z Kresów, upamiętnienie prawdy historycznej, tęsknota za utraconą Ziemią oraz apostołowanie nie słowem, lecz całym swoim życiem, dające świadectwa największych wartości Polaków: „Bóg, Honor i Ojczyzna".
Takim właśnie jest lejtmotyw proponowanej relacji filmowej.

Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich zachęca wszystkich do obejrzenia filmu „Kresowy Dolny Śląsk", dziękując serdecznie Mieszkańcom i Gościom Gminy Nowogrodziec, którzy wzięli udział w V Edycji Święta Kresowego w Gierałtowie oraz przyczynili się do realizacji filmu.

Wspomnienie o Kresach - Kresowy Dolny Śląsk