Przebudowa ulic Morelowej i Wiśniowej w Milikowie zd z

We wrześniu br. zostanie zakończona kolejna inwestycja Gminy Nowogrodziec - Przebudowa ul. Morelowej oraz Wiśniowej w miejscowości Nowogrodziec obręb 3 - Milików. Po przeprowadzeniu prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, wykonano m.in. podbudowę pod nawierzchnię z masy mineralno – bitumicznej. Podbudowa została położona po wykonaniu korytek ściekowych z kostki granitowej, stanowiących dodatkowy element odwodnienia dróg.
Umowa z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o. z siedzibą w Jałowcu na przebudowę ulic Morelowej i Wiśniowej została podpisana przez Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha 26 maja 2014 roku. W pasie drogowym jest realizowana przebudowa czterech odcinków dróg z elementami odwodnienia o łącznej długości około 600 m.b. oraz szerokości jezdni nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej 4 m.
Wartość umowy brutto to 396 081,64 złotych. Przebudowa ulic Morelowej i Wiśniowej jest finansowana ze środków własnych Gminy Nowogrodziec.

Realizacja zadania przyczyni się do dalszego rozwoju i zwiększenia efektywności infrastruktury miasta.

Przebudowa ulic Morelowej i Wiśniowej w Milikowiezdjęcia

A.Veer