sołtys

Raport z wyborów Sołtysów, Zastępców Sołtysów oraz Rad Sołeckich przeprowadzonych

w dniu 8 lutego 2015 r. w sołectwach w Gminie i Mieście Nowogrodziec

 

Wybory odbyły się w 12 sołectwach na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec  (w sołectwie Czerna zaplanowane są na dzień 15 lutego 2015 r.). Dokonano wyboru Sołtysów, Zastępców Sołtysów i pozostałych członków Rad Sołeckich, co przedstawia poniższa tabela:

Lp. Sołectwo Sołtys Zastępca Rada Sołecka
1.

Gierałtów

Jadwiga Kleszczyńska Andrzej Komar

Dariusz Krępeć

Franciszek Zieliński

Monika Wyporkiewicz

Katarzyna Matkowska

Andrzej Kleszczyński

2.

Godzieszów

Piotr Tutak Józefa Szwed

Tadeusz Łyp

Joanna Kleszczyńska

Krystyna Chrzęszcz

3.

Gościszów

Grzegorz Olejnik Ludwik Torba

Wioleta Sikora

Lucyna Strączewska

Barbara Kuduk

Urszula Anioł

Mirosław Omiatacz

4.

Kierżno

Genowefa Chmielowiec Monika Konias

Ewelina Berlicka

Anna Majka

Łukasz Jonik

5.

Milików

Antonina Szelechowicz Renata Wołoszyn

Regina Bujak

Stanisława Oleksy

Małgorzata Szewczyk

6.

Nowa Wieś

Stanisław Witowski Beata Kata

Janina Wójcik

Łukasz Szymczak

Agnieszka Sadowska

Stanisław Sadowski

Marek Witowski

7.

Nowogrodziec

Stanisław Kowalik Maria Mudrak

Regina Walęga

Janina Żurawska

Jarosław Dąbal

8.

Parzyce

Anna Słoma Sylwia Stypczyc

Henryk Kusy

Teresa Szczepańska

Grażyna Walęga

Mateusz Herman

Helena Dolecka

9.

Wykroty

Krystyna Proć Janusz Prusinowski

Krzysztof Igras

Renata Igras

Barbara Żołna

10.

Zabłocie

Agnieszka Góral Mariusz Walski

Urszula Troszczak-Krzywdzińska

Krzysztof Ozga

Krystyna Dul

11.

Zagajnik

Agnieszka Sałek Katarzyna Karyszyn

Teresa Gałuszka

Maria Rojek

Dariusz Popławski

12.

Zebrzydowa

Stanisław Fecyk Tadeusz Bram

Piotr Fecyk

Jan Latawiec

Monika Piszczek

Elżbieta Rachtan

Franciszek Rutyna