św. Jadwiga Śląska złożony 410

16 października obchodzimy Święto Patronki Gminy i Miasta Nowogrodziec - Świętej Jadwigi Śląskiej.

Święto to ustanowiono Uchwałą Nr LV/393/10 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 22 stycznia 2010 r. 

W sobotę  o godz. 10.30 w kościele parafialnym p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Nowogrodźcu zostanie odprawiona Msza św.

w intencji Mieszkańców Nowogrodźca.

Więcej o Świętej Jadwidze Śląskiej - Patronce Gminy i Miasta Nowogrodziec 

W trosce410

Fundacja Blisko Domu pomaga małżeństwom, osobom indywidualnym i całym rodzinom. Pomoc, którą świadczą specjaliści Fundacji Blisko Domu, ma następujący zakres:
- terapia rodzinna, terapia małżeńska, terapia indywidualna, terapia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin (w tym DDA).

Kurs e lerningowy dla dzieci 410

Dzień Nauczyciela

Drodzy Nauczyciele, Pedagodzy i Wychowawcy,

Pracownicy Oświaty,

Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje,

że w dniu 8 października 2021 r. o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Domu Kultury „PROMYK”

w Nowogrodźcu ul. Rynek 20

odbędzie się

XLI Sesja Rady Miejskiej w Nowogrodźcu

(zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.2021.1372)

*****************************************************************************************************

Porządek Sesji Rady Miejskiej przewiduje:

1.Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3.Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2021 rok.
4.Zakończenie obrad.

 

Transmisja z obrad dostępna będzie na stronie internetowej  https://transmisjaobrad.info/channels/170/gmina-nowogrodziec/live